حدیث پیامبر اکرم (ص) درباره زبان تیز

0 5,946

زبان تیز یعنی کی؟

زبان تیز یعنی اون کسی که حرفی میزنه که دل دیگری رو بسوزونه

یعنی اون کسی که توی حرفاش، فحش و ناسزا میگه

یعنی اون کسی که یا زبونش به سرزنش می چرخه یا به طعنه زدن

یعنی اون کسی که اهل متلک انداختنه

و بدا به حال اون کسی که به خاطر این ویژگی، عزیزانش از دور و برش دور شن

بدا به حالش که همین زبون تندش تنهاش کنه

و از همه بدتر و بدتر بدا به حالش که این دل شکستن ها سبب بشه خدا توفیقات رو ازش بگیره…

مومن خودساخته اون کسی هست که در خشم و شادی…در حال منطق و احساس؛ میتونه بر زبانش مسلط باشه و هر حرفی رو نزنه.. میتونه با ادب و احترام حرفش رو بزنه بدون اینکه به دیگران بی احترامی کنه

سخت نیست…همت میخواد و باور..

یادمون نره دستور قرآن کریم

و قُولُوا لِلنّاس حُسنًا

و به زبان خوش با مردم صحبت کنید

سوره بقره آیه 83