حدیث پیامبر درباره عدالت در هدیه دادن به بچه ها

0 126

می گفت که…
بچه اس
نمی فهمه!
بچه اس
حواسش نیست!
بچه اس
چه میدونه چی به چیه!
و اما👇👇👇
اول از همه قبل اینکه‌ کنیم بچه می فهمه یا نه که ما داریم خداییییی نکرده در حقش بی عدالتی می‌کنیم… حواس مون باشه به اینکه اون بالا سری هستا! از همه هم بیشتر می فهمه و بیشتر می دونه✔
.
.
پس
دو دوتاهامون رو با دقت بیشتر‌ی حساب کتاب کنیم✔
.
وقت دادن هدیه
وقت بوسیدن
وقت به آغوش کشیدن
وقت تفریح بردن
وقت خریدن خوراکی
وقت خریدن لباس
و
و
در همه جا و همه وقت یادمون باشه عدالت بین بچه هامون داشته باشیم 🌟
.