مردم آزار جزء بدترین مردم

2,151

مردم آزاری همان است که شخص کاری کند که دیگران به خاطر کار و رفتار او در امنیت روحی یا جسمی نباشند.

نمونه های بارز مردم آزاری :

صدای ضبط بلند ماشین در خیابان ها

صدای مهمانی های همسایه ها در ساعات استراحت بقیه

ایجاد رعب و وحشت در خیابان و مکان های عمومی با حرکات ناشایست

هتاکی و فحاشی میان دیگران که خود گناهی سنگین است و موجب به هم ریختن اعصاب دیگران است.

صدای بوق های ماشین ها در کوچه پس کوچه ها در ساعات استراحت دیگران

کوبیدن درب و پنجره با اینکه انسان می داند این صدا دیگران را آزار می دهد.

اختلال در کسب و کار دیگران به منظور سرگرمی

و…

 

و چقدر از این کارها که لجبازی است؛ طرف می خواهد تلافی کند؛ آن یکی می خواهد لجبازی کند؛ آن یکی می گوید او کرد .من هم می کنم…

و انسان های صبور و بردبار گرفتار این مسایل نمی شوند. حق الناس را جدی بگیریم. که اگر جدی نگیریم روز جزا برای یک مردم آزاری کوچک باید دنبال شخص بدویم و از او رضایت بخواهیم.

در این حدیث اشاره شده است که بدتر از مردم آزار کسی است که مردم از ترس او چیزی نمی گویند و به عبارت دیگر می ترسند اعتراض کنند. طرف آزارش را می رساند ؛ اعصاب دیگران را به هم می ریزد و دیگران هم به خاطر آبرو، هیبت طرف یا اراذل دور و برش یا دلایل دیگر می ترسد و وحشت دارد تا از او انتقاد کند…

خداوند همه مان را ببخشاید…