گشاده رویی با مردم از انواع صدقات

0 2,616

حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند:

یکی از انواع صدقات این است که با صورت گشاده و خندان با مردم سلام کنی.

کتاب شریف نهج الفصاحه

حدیث 647