حدیث پیامبر اکرم (ص) درباره فرزند و پدر

0 365

حدیث پیامبر اکرم (ص) درباره فرزند و پدر به شرح زیر است:

 

فرزند برای پدر، گلی خوشبو از جانب خداست که آن را می بوید، این گل را خداوند میان بندگانش تقسیم کرده است.