حدیث درباره بوسیدن فرزند

7,855

بوسیدن فرزند برای ابراز علاقه و عشق به آنها ضروری است و محبت و انس بیشتری را بین پدر و مادر و فرزند برقرار می کند.

بوسیدن کودک احساس امنیت را در فرزند بیشتر می کند و مانند ذخیره ای عاطفی برای او در تمام طول عمرش است. لذا بسیار بوسیدن فرزند علاوه بر تاثیرات معنوی بر والدین موجب تقویت عواطف و تغییر ذائقه مثبت طفل نسبت به افراد می شود.

این مساله موجب می شود تا امکان آسیب هایی مانند بی مهری به دیگران کمتر وجود داشته باشد.

اما چند حدیث و نکته درباره بوسیدن فرزند از نظر اسلام

پیامبر اکرم صلی الله به مردی نظر فرمود که از دو فرزند خود یکی را می بوسد؛ به او فرمود: بر حذر باش از اینکه بین این دو حزنی ایجاد کنی.

پس باید دقت کرد که رفتار ما به گونه ای نباشد که بین دو فرزند را تبعیض قایل شویم و باید تا مساوات و برابری را در نظر بگیریم.

پیامبر اکرم صلی الله فرمودند: فرزندانتان را فراوان ببوسید که برای هر بوسه اس درجه ای در بهشت نصیبتان می شود که بین هر درجه پانصد سال فاصله است.

پس فرزندانمان را زیاد و بی بهانه ببوسیم و به دنبال ایجاد موقعیت و شرایط خاصی نباشیم.

منابع احادیث:

بحارالانوار، جلد ۱۰۱، صفحه ۹۲