ثواب ذکر لا اله الا الله الحق المبین

7,182

امام محمدباقر علیه السلام فرمودند:

هر کس در هرروز سی بار بگوید؛ لا اله الا الله الملک الحق المبین ؛از مال دنیا بی نیاز گردیده، به فقر و نداری پشت خواهد کرد و در بهشت را خواهد کوبید.

ثواب الاعمال؛ حدیث29