دعای افطار برای ظهور امام زمان عج

0 3,364

دعا برای ظهور امام زمان عج در همه ی زمان ها بسیار مهم است و شیعیان باید از هر لحظه ای برای دعا استفاده کنند.

دعای افطار برای ظهور امام زمان عج

یکی از بهترین زمان ها برای دعا، هنگام افطار است. ماه رمضان یا هر زمانی که شما روزه داری کرده اید می توانید اولین دعای افطار خود را دعا برای ظهور امام زمان عج قرار دهید.