دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان

«اَللّهُمَّ اَعِنّي فيهِ عَلي صِيامِهِ وَقِيامِهِ وَجَنِّبْني فيهِ مِنْ هَفَواتِهِ وَ اثامِهِ وَارْزُقْني فيهِ ذِكْرَكَ بدَوامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا‌هادِي الْمُضِلّينَ»

«خدايا ياريم كن در اين ماه بر روزه و شب زنده داری اش و دورم بدار در آن از لغزش‌ها و گناهانش و روزی‌ام كن در آن ذكر خود را به‌طور مدوام و يك‌سره به توفيق خود، اي راهنماي گمراهان.»

شرح فرازهاي دعا آيت‌الله مجتهدي تهراني در شرح «اَللّهُمَّ اَعِنّي فيهِ عَلي صِيامِهِ وَقِيامِهِ» ميگويد:

 

خدايا كمك كن در اين ماه روزه بگيريم و شب زنده‌داری كنيم. اگر خدا كمك كند، گرسنگي را نمی‌فهميم. عبادت شب و سحر، دعاهای ابوحمزه ثمالی و افتتاح را انجام می‌دهيم.

 

گاهی افرادي غصه می‌خورند كه ماه رمضان چگونه روزه بگيريم؟

خوب دعا كنيد و خدا كمكتان می‌كند. وي در ادامه در شرح «وَجَنِّبْني فيهِ مِنْ هَفَواتِهِ وَ اثامِهِ» مي‌گويد:

خدايا ماه رمضان ما را از لغزش و گناه حفظ كن.

بدبختی است كه آدم در ايام سال گناه كند و ماه رمضان هم به گناه ادامه دهد.

در ماه رمضان بايد تمام اعضا و جوارحمان روزه باشد. اگر روزه‌ای بگيريم كه چشمان، زبانمان، گوشمان، نامحرم ببيند، دروغ بگويد و غيبت بشنود ، روزه‌مان «عام» ميشود.

 

اما به ما می‌گويند كه روزه خاص بگيريد، يعني اعضا و جوارحت هم روزه باشند. وی تأكيد مي‌كند:

درنيت‌هايتان بگوييد: «خدايا؛ من روزه می‌گيرم، اما روزه خاص می‌گيرم» يعني اعضا و جوارحتان هم روزه باشد.

 

حديث داريم؛ زماني‌كه روزه می‌گيريد بايد گوش و چشم و پوست بدنتان هم روزه بگيرند. بايد اعضا و جوارحمان هم روزه باشند تا اين روزه در ما اثر بگذارد.

اين استاد اخلاق ادامه می‌دهد: البته يك روزه ديگر هم داريم كه روزه خاص الخاص است. در اين روزه، قلبمان در ماه رمضان به غير خدا متوجه نمی‌شود.

 

آيت‌الله مجتهدي تهراني در ادامه در شرح

«وَارْزُقْني فيهِ ذِكْرَكَ بدَوامِهِ» اظهار می‌كند: خدايا روزی كن كه در ماه رمضان ياد تو باشم. «ذكر»، هم ياد معنا می‌كند و هم معناي ذكر زبانی را می‌دهد. دائما بايد به ياد خدا باشم. وی می‌گويد:

 

حديث است كه اگر حيوانات ذكر نگويند، اسير دام صياد می‌شوند. اين صداهايي كه از حيوانات می‌شنويم، ذكرهايی است كه توسط آنان بيان می‌شد. حتي درخت و بيابان و كوه و دشت هم ذكر می‌گويند.

 

آيت‌الله مجتهدي تهراني در ادامه در شرح «بِتَوْفيقِكَ يا‌هادِي الْمُضِلّينَ» می‌گويد:

اما به توفيق خودت اي راهنمای گمراهان.

ای خدايی كه گمراهان را راهنمايی مي‌كنی، توفيق بده اين دعاهايی روز هفتم درباره ما مستجاب شود