خاص بودن تربت سیدالشهدا علیه السلام

0 180

امام صادق علیه السلام فرمودند:

همانا خاک حائری که در آن حسین (ع) مدفون است، شفا از هر درد و امان از هر خوفی است.
همچنین ایشان در حدیث دیگری فرمودند:
سجده بر تربت قبر حضرت حسین (ع) تا طبقات هفتم زمین نورافشانی می کند و کسی که تسبیح تربت با او باشد جزء تسبیح گویان نوشته می شود اگر چه با آن ذکر نگوید.
همچنین فرمودند:
كام نوزادان خود را با تربت امام حسين (ع) برداريد كه امان از هر درد است .
خوردن خاک و گل حرام و مانند خوردن مردار و خون است مگر تربت آن حضرت به قصد شفا که خداوند آن را شفای هر دردی قرار داده است.
جمیع ملائک این خاک مقدس را در آسمان بو کرده، از آن تبرک جسته و بر قاتلان آن حضرت و پیروان آنها لعنت فرستاده اند.

منابع:
ینابیع الحکمه، جلد 1، صفحه 315 و 317

کتاب سحاب رحمت صفحه 158

روضة الواعظین، جلد 2 , صفحه 412