مقام شفاعت امام حسین علیه السلام

0 1,446

مقام شفاعت آن بزرگوار را احدی ندارد، چون خداوند عوض شهادت این مقام را به آن حضرت عطا فرموده، با آنکه دیگران هم در روز قیامت شفاعت می کنند ولی به غیر از چهارده معصوم (ع) همه احتیاج به شفاعت آن بزرگوار دارند. همچون فطرس ملک که صدها سال معذب بود و با شفاعت سیدالشهدا (ع) آزاد شد.

به روایتی اهل محشر (آنها که نجات پیدا می کنند) هزار صف هستند. نهصد و نود و نه صف از آنها به شفاعت امام حسین (ع) به بهشت می روند و یک صف از آنها را سایر امامان (ع) شفاعت کنند و در آن صف نیز امام حسین (ع) شریک است.

منابع:
تذکره الشهداء، صفحه 16
سحاب رحمت، صفحه 59