یکی از آثار فوق العاده زیارت عاشورا

0 905

فقیه زاهد عادل مرحوم شیخ جواد فرزند شیخ عرب که از اجلّه علمای نجف اشرف و مرجع تقلید از شیعیان عراق و ائمه جماعت صحن مطهّر بود – در شب 26 صفر سال 1336 هجری در خواب حضرت عزرائیل را میبیند،

پس از سلام از او می پرسد: از کجا می‌ آیی؟ می فرماید: از شیراز و روح میرزا ابراهیم محلاتی را قبض کردم.

شیخ می پرسد: روح او در برزخ در چه حالی است؟

میفرماید: در بهترین حالات و در بهترین باغ های عالم برزخ، و خداوند هزار ملک موکل او کرده است که فرمان او را میبرند

گفتم برای چه عملی به چنین مقامی رسیده است؟ آیا برای مقام علمی و تدریس و تربیت شاگرد؟

فرمود: نه.

گفتم آیا برای نماز جماعت و رساندن احکام به مردم؟ فرمود: نه.

گفتم پس برای چه؟ فرمود: برای خواندن زیارت عاشورا

شیخ مرحوم روز بعد منزل آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی می‌رود و خواب را برای ایشان نقل می کند.

مرحوم میرزا محمد تقی گریه می کند. از این نشان سبب گریه را می‌پرسند می فرماید: میرزا محلاتی از دنیا رفت، او استوانه فقه بود.

به ایشان گفتند شیخ خوابی دیده و واقعیت آن معلوم نیست. میرزا می‌فرماید: خواب است اما خواب شیخ مشکور نه فرد عادی.

فردای آن روز تلگراف فوت میرزای محلاتی از شیراز به نجف اشرف میرسد و صحت خواب آشکار میگردد

منبع: کتاب سحاب رحمت صفحه ۱۴۱ و ۱۴۲