انفاق در قرآن کریم

0 1,517

بخوانیم و تامل کنیم

مراقب باشیم که از مال و اموال مان بخشی را برای بخشش و انفاق در نظر بگیریم که حلال و طیب باشد. متاسفانه برخی از افراد درآمدهای کذایی بالایی دارند نه اینکه خدایی نکرده منظورمان این باشد که هر که درآمد بالایی دارد مال مساله داری ؛ دارد.

هرگز! اما برخی از افراد با درآمدهای مشکل دار اقدام به بخشش مال و انفاق های کلان می کنند. این درست نیست و نباید به این صورت باشد.

باید مراقب باشیم که انفاق هم باید از مال حلال صورت گیرد و هم اینکه آنچه را که برای خودمان می پسندیم به دیگران نیز ببخشیم. به عبارت ساده تر؛ مثل این می ماند که شخص برای خرید لباس برای خودش بهترین برند را انتخاب می کند اما برای بخشش لباس های کهنه می بخشد.

برای خودش برنج اعلاء می خرد و وقتی بحث بخشش پیش می آید برنج درجه هزارم را می بخشد. ببخشیم نه اینکه بخشش نکنیم اما از همان چیزی که خود دوست داریم و برای خود و خانواده مان می پسندیم.

بخشش کنیم تا دلمان بزرگ شود و برکت مال مان صد چندان