از بدگمانی تا تهمت

0 3,132

بخوانیم و تامل کنیم

قرآن در این آیه می فرماید از فکر بد درباره یکدیگر پرهیز کنید. یکی از مشکلاتی که این روزها زیاد می بینیم همین است که برخی از افراد به خود اجازه می دهند به راحتی درباره دیگران نظر بدهند و آن قدر به حرف و نظر خود ایمان دارند که انگار در جای قضاوت نشسته اند.

قرآن می گوید که از فکر و بعضی گمان های بد درباره افراد دیگر پرهیز کنید و این را معصیت دانستند. زیرا برخی از گمان ها به سوء ظن و تهمت کشیده می شود. یعنی فرد آنقدر در ذهنش به دیگری بد گمان می شود که در آخر به او تهمت می زند.

درباره مسایل روحی و مسایل خصوصی افراد تجسس نکنید؛ چرا عادت داریم دیگران را سوال پیچ کنیم آنقدر که اگر فردی نمی خواهد از مسایل خصوصی اش ما را با خبر کند مجبور به دروغ گفتن شود؟ نکنیم و این عادت را از سرمان بندازیم اگر به آن مبتلا هستیم. یادمان باشد همسرمان، فرزندمان و دوستمان همه و همه افراد اطرافمان حریم خصوصی دارند و حریم خصوصی افراد را باید بشناسیم و با یک فکر و یک حرف دیگران وارد حریم کسی نشویم. که خدایی نکرده آنقدر به او مظنون شویم که بی اعتمادی پیش بیاید و پایه های روابط از هم گسسته شود.

برای خیلی از افراد سوال پیش می آید که چرا قرآن غیبت کردن را به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه کرده است؛ وقتی کسی غیبت دیگری را می کند؛ آن شخص حضور ندارد و بی خبر است به همین دلیل مانند شخص مرده است و غیبت می تواند مانند آسیب زدن به بدن مرده ای باشد که نمی تواند آن را ترمیم کند. اما اگر عیب کسی را در حضور خودش بگوییم او می تواند رفع اتهام کند و در واقع آن شخص زنده می تواند آسیب را ترمیم کند. ️دور شویم از غیبت؛ از تهمت؛ از بدگمانی؛ از شک و سوءظن؛ از تجسس؛ از خداوند بترسیم و به رحمت او امیدوار باشم.

توبه کنیم و سعی کنیم پایه های اخلاق اسلامی را در خود و خانواده خود محکم کنیم.