انواع مرگ در قرآن

3,874

درباره مرگ مسایل زیادی وجود دارد که خیلی اوقات برای ما سوال می شود. بیشتر ما در احادیث و روایات خوانده ایم که گناهانی هستند که سبب کاهش عمر و ثواب هایی هستند که سبب افزایش طول عمر می شوند. این آیه بهانه ای شد تا درباره این موضوع مطلبی بنویسیم.

انواع مرگ

مرگ بر دو وجه است: اجل حتمی و اجل معلق

اجل حتمی : زمانی مرگ حتمی رخ می دهد که پایان زندگی انسان و پایان توان جسم انسان رسیده باشد که به اذن الهی مرگ حتمی رخ می دهد.

و اما ..

اجل معلق : این نوع مرگ با دگرگونی شرایط تغییر می کند، انسانی که دست به کاری می زند که شرایط مرگ را فراهم می کند، برای مثال دست به خودکشی می زند یا کارهایی می کند که از عمر او بکاهد. یا برعکس؛ طرف کارهایی می کند که سبب افزایش و طول عمر می شود.

امام باقر علیه السلام می فرمایند:

نیکوکاری و انفاق پنهانی فقر را برطرف ساخته، عمر را افزون می کند و از هفتاد گونه مرگ و میر جلوگیری می کند.

پیامبراکرم صلی الله نیز می فرمایند:

انفاق در راه خدا و صله ی رحم، خانه ها را آباد و عمراها را طولانی می کند.

منابع:

تفسیر نمونه
سفینه البحار
تفسیر نور الثقلین

مروج اسلام محمدی باشیم