ستم انسان به خودش

833

تفسیر ساده ای را از آیه 44 سوره یونس می گوییم؛ این آیه به مساله ستم کردن انسان به خودش اشاره می کند.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با خود فکر کنید چطور می شود که برخی نسبت به آیات الهی و روایات هیچ حسی ندارند ..انگار نمی شنوند..نمی بینند..

شاید فکر کنید آیا این خداوند است که توفیق اطاعت و بندگی را از کسی می گیرد؟ آیا خداوند مانع هدایت گروهی می شود؟

ستم انسان به خودش

با توجه به این آیه و تفاسیر نوشته شده باید بگوییم که خداوند به هیچ کدام از بندگانش ستم نمی کند. این بنده ها هستند که با توجه به اعمال شان از خداوند دور می شوند و به خود ستم می کنند و گاهی آنقدر فاصله می گیرند و آنقدر دور می شوند که دیگر هیچ پند و نصیحتی و هیچ ندای حقی بر آنان اثر گذار نیست.

✔️خداوند به انسان اراده و عقل داده است که بتواند با اختیار خود راهش را پیدا کند. انسان دارای فطرتی الهی است و هرکه با معصیت این فطرت را خدشه دار کند و بر آن اصرار ورزد از او دور و دورتر می شود.

 

خداوندا ما را یاری کن تا در هر لحظه ای برای نزدیک تر شدن به تو و بندگی ات کوشا باشیم.