گلف استریم در قرآن

0 4,707

پدیده گلف استریم و اشاره به آن در قرآن کریم در ۱۴۰۰ سال پیش

این روزها که متاسفانه دشمنان دین از همه طرف سعی در بی دین کردن افراد دارند؛ گروهی نیز در حال پژوهش هستند تا به جهانیان فریاد بزنند که این کتاب الهی آنقدر اعجاز دارد که هرگز نمی توان آن را رد کرد.

در سوره مبارک الرحمن؛ در آیات 19 و 20 خداوند می فرماید:

اوست که دو دریا ( ی آب شور و گوارا ) را به هم در آمیخت تا به هم برخورد کنند.
و میان آن دو دریا برزخ و فاصله ای است که تجاوز به حدود یکدیگر نمی کنند

این دو آیه در واقع اشاره به پدیده گلف استریم دارد. این پدیده درباره دو دریایی است که به یکدیگر می ریزند اما آب آنها با هم؛ ترکیب نمی شوند. این پدیده در اقیانوس اطلس است و بخش شمالی آن به شمال اروپا می رسد و بخش جنوبی آن؛ به غرب افریقا. بزرگترین معجزه ی گلف استریم ترکیب نشدن دو آب این دریاست در حالی که به هم می رسند. تفاوت دو رنگ این دریا نیز سبب شده است که جدایی آن دو کاملا مشخص باشد.

علاقه مندان می توانند متن علمی این پدیده را در لینک زیر مطالعه کنند:

 

http://yon.ir/B359