فضلیت قرائت سوره حدید و سوره مجادله

0

امام جعفرصادق علیه السلام فرمودند:

هرکس در نماز واجب خود سوره حدید و سوره مجادله را قرائت کند، خداوند تا هنگام مرگش هیچگاه او را عذاب نمی کند و خود و خانواده اش دچار هیچ مصیبتی نمی شوند و بدنش در قبر سالم و بی زیان خواهد ماند.

 

منبع: ثواب الاعمال