فضیلت قرائت سوره جن

0 1,624

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:

 

هر کس سوره جن را بسیار قرائت کند، هیچ گاه دچار چشم زخم، جادو، مکر و نیرنگ جن نمی گردد.

 

منبع: ثواب الاعمال