عکس های شیرخوارگان حسینی (سری اول)

شیرخوارگان حسینی

2,127

جنبش معرفی شیعه

یک جنبش مردمی برای نشان دادن چهره ی واقعی شیعه به جهانیان است. شما نیز می توانید در پیام رسان ایتا عکس های خود را در زمینه های مذهبی برای ما ارسال کنید و در این جنبش بزرگ شرکت کنید.

 

همچنین می توانید با هشتگ #جنبش_معرفی_شیعه ما را دنبال کنید.

در این مطلب عکس های منتخب شیرخوارگان حسینی قرار دارد.

 

شیرخوارگان حسینی
شیرخوارگان حسینی

شیرخوارگان حسینی

شیرخوارگان حسینی
شیرخوارگان حسینی