آثار دعا برای حضرت مهدی عج (بخش چهارم) عنایت امام

0 344

قرآن کریم در آیه 86 سوره نساء می فرماید:

پس هر گاه به شما تحیّت گویند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهید یا (لااقل) به همان گونه پاسخ گویید.

تحیت یعنی دعا برای حیات دیگران؛ ولی معمولا این کلمه برای هر نوع اظهار محبتی که افراد در سخن یا عمل نسبت به دیگری انجام می دهند، به کار می رود.
بنابراین دعا کردن برای امام و سلام دادن به حضرتش، تحیتی به محضر نورانی حضرت است و به یقین، امام طبق دستور قرآن، دعا کننده را بهتر از دعا و سلام او مشمول عنایت و لطف خود قرار می دهد.

روایت شده:
روزی یکی از کنیزان امام حسین ع شاخه گلی به ایشان داد. امام حسین ع در برابر این هدیه، او را آزاد کردند. شخصی با تعجب گفت: آیا در مقابل یک شاخه گل کم ارزش، او را آزاد می کنید؟ امام فرمودند: خداوند این گونه ما را تربیت کرده است و سپس آیه ی فوق را تلاوت کردند.

امام در پاسخ به لطف دیگران، نه به دهدیه و لطف ناقص افراد بلکه به کرم و بزرگی خود نگاه می کند. بنابراین همیشه آن ها که تحیتی – هرچند اندک- به محضر امامان می فرستند از عطای شاهانه ی آنها برخوردار می شوند.

 

منبع:

نگین آفرینش؛ جلد دوم؛ صفحه 34 و 35