نگاهی کلی به زندگی امام مهدی عجل الله

1,197

امام مهدی (عج) در دوران کودکی شان، زیر نظر پدر گرانقدر خود، امام حسن عسکری علیه السلام در سامرا زندگی می کردند و همواره غرق در مهر و محبت و عنایت پدر بزرگوارش بودند. در آن مدت امام حسن عسکری علیه السلام فرزندشان را به برخی از شخصیت های شیعه مورد اعتماد نشان می دادند و ایشان را به عنوان دوازدهمین امام و مهدی موعود و منتظَر معرفی می کردند.
هنگامی که امام عسکری علیه السلام به وسیله سم خیانت مسموم شدند، و لحظات واپسین حیات ایشان فرا رسید؛ جاسوسان و بیگانگان با اطمینان به اثرگذاری سم و شهادت آن حضرت منزل امام را ترک نمودند، امام مهدی (عجل الله) در کنار پدر حاضر شدند. این آخرین دیدار امام مهدی (عجل الله) با پدرشان بود. پس از آن امام عسکری علیه السلام زندگی را بدرود گفت و کودک قهرمان و عزیز و مقدس خود را در برابر تند بادهای حوادث و رنج ها تنها نهاد…

 

دوران زندگی حضرت مهدی (عج)

دوران زندگی امام زمان عجل الله به چهار دوره تقسیم می شود:

1) از تولد تا غیبت حضرت مهدی (عج):
حضرت مهدی(عج) پس از تولد حدود پنج سال تحت سرپرستی پدر بزرگوارشان امام عسکری علیه السلام به صورت نیمه مخفی زندگی کردند.

داستان میلاد امام زمان عجل الله را در این صفحه بخوانید.

2) غیبت صغری حضرت مهدی(عج):
پس از شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در سال 260 ق دوره غیبت صغری آغاز شد و تا سال 329 قمری ادامه پیدا کرد.در این دوره حضرت مهدی (عج) از طریق چهار نائب به ادامه امور مردم می پرداختند.

مطلب کامل غیبت صغری حضرت مهدی عجل الله را اینجا بخوانید.

3) دوره غیبت کبری حضرت مهدی (عج):
این دوران از سال 329 قمری شروع شد و تا زمانی که خداوند مصلحت بداند ادامه خواهد داشت در این دوره پاسخ به پرسش ها و احکام مردم بر عهده نایبان عام آن حضرت است و حضرت نایب خاصی برای این دوره معرفی نکرده اند.

مطلب کامل غیبت کبری حضرت مهدی عجل الله را اینجا بخوانید.

4) دوره حکومت حضرت مهدی (عج):
پس از ظهور،حضرت مهدی (عج) بر اساس احکام اسلام حکومت واحد جهانی تشکیل خواهند داد که در سایه آن سرتاسر عالم پر از عدل و داد خواهد شد.