فلسفه ی غیبت امام زمان عج (قسمت اول اسرار الهی)

0 389

فلسفه ی غیبت

به راستی چرا امام و حجت خدا در پس پرده ی غیبت قرار گرفته است؟

بخش اول فلسفه غیبت را با هم می خوانیم:

سِرّی از اسرار الهی

💚ما ایمان داریم که خداوند عالم هیچ کار کوچک و بزرگی را جز بر اساس حکمت و مصلحت انجام نمی دهد؛ خواه این مصلحت را بشناسیم یا نه. همچنین همه ی رویدادهای خرد و کلان جهان با تدبیر پروردگار و اراده ی او انجام می شود.

✔یکی از مهم ترین آنها حادثه ی غیبت امام مهدی عج الله است، بنابراین غیبت آن سرور نیز مطابق حکمت و مصلحت است. اگر چه ما فلسفه ی آن را ندانیم. امام صادق علیه السلام فرمودند: بی تردید برای صاحب الامر، غیبتی است که هر اهل باطلی در آن به شک می افتد.
راوی درباره ی علت غیبت سوال کرد؛ حضرت فرمودند: غیبت به سبب امری است که اجازه نداریم آن را برای شما بیان کنیم. غیبت سِری از اسرار الهی است ولی چون می دانیم که خداوند بزرگ حکیم است می پذیریم که همه ی کارهای او (براساس) حکمت است. هرچند علت آن کارها برای ما معلوم نباشد.
.
📍البته چه بسا انسانی که همه ی افعال خداوند را حکیمانه می داند و در برابر آنها سر تسلیم فرود می آورد؛ به دنبال دانستن راز و رمز بعضی از رویدادهای عالم باشد تا به سبب علم به فلسفه ی یک پدیده آرامش نفس و اطمینان قلبی بیشتری یابد.

..ادامه دارد

 

منبع: کتاب نگین آفرینش 1، صفحه ی 98