ویژگی های حضرت مهدی عج (قسمت چهارم طول عمر)

0 888

از ویژگی های امام مهدی علیه السلام عمر طولانی آن حضرت است تاکنون نزدیک به دوازده قرن از عمر شریفش می گذرد این عمر طولانی به دلیل آن است که مطابق اراده ی الهی، او آخرین حجت خدا و همان ذخیره الهی برای اجرای اهداف انبیا است و پیداست که باید تا زمان فراهم شدن زمینه‌های قیام جهانی زنده بمانند. این حقیقت در روایات فراوانی بیان شده است.
✔ البته برای بعضی این سوال مطرح است که چگونه ممکن است انسانی عمری چنین طولانی داشته باشد. برای پاسخگویی به این سوال بجاست مقداری درباره طول عمر بحث کنیم:

✔ سرچشمه این سوال و علت طرح آن، این است که آنچه در جهان امروز معمول و متداول است عمر های محدودی است که معمولاً به صد سال نمی رسد. از این رو نمی توانند یک عمر طولانی را باور کنند. در حالی که عمر طولانی از نظر عقل و دانش بشری امری غیرممکن نیست. دانشمندان با مطالعه اجزای بدن به این حقیقت رسیده‌اند که ممکن است انسان سالهای بسیار طولانی زنده بماند و گرفتار پیری و فرسودگی هم نشود.
.
↙برناد شاو میگوید: از اصول علمی مورد پذیرش همه دانشمندان بیولوژیست این است که برای عمر بشر نمی توان حدی تعیین کرد و حتی دیرزیستی نیز مسئله مرزناپذیری است.
↙پروفسور اتینگر مینویسد:
به نظر من با پیشرفته تکنیک ها و کاری که ما شروع کرده‌ایم، بشر در قرن بیست و یکم خواهد توانست هزاران سال عمر کند.
.
بنابراین تلاش دانشمندان برای دست یافتن به راه های غلبه بر پیری و رسیدن به درازعمری نشان گر امکان چنین پدیده ای است؛ چنانکه در این مسیر گام های موفقیت آمیزی برداشته شده است و هم اکنون در گوشه و کنار جهان کم نیستند افرادی که بر اثر شرایط مناسب آب و هوایی و تغذیه مناسب و فعالیت مناسب بدنی و فکری و عوامل دیگر عمری نزدیک به ۱۵۰ سال و آگاهی بیشتر از آن دارند مهمتر اینکه طولانی در گذشته تاریخ انسان ها بارها تجربه شده است در کتاب‌های آسمانی و تاریخی انسان های زیادی با نام و نشان و شرح حال یاد شده اند که مدت آن را آنها بسیار دراز تر از عمر بشر امروز بوده است.

نمونه هایی از بحث های مربوط به عمر طولانی در قرآن کریم
.
1. در قرآن آیه ای هست که نه تنها از عمر طولانی بلکه از امکان زنده ماندن تا روز رستاخیز خبر می‌دهد و آن آیه درباره حضرت یونس است که می فرماید: اگر او (یونس علیه السلام در شکم ماهی) تسبیح نمی گفت تا روز_رستاخیز در شکم ماهی می ماند.
✔ بنابراین از نظر قرآن عمری بسیار طولانی (از عصر یونس تا روز رستاخیز) که در اصطلاح زیست‌شناسان عمر جاویدان نامیده می‌شود برای انسان و ماهی امکان پذیر است.

2. قرآن کریم درمورد حضرت نوح علیه السلام می فرماید: به راستی ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس 950 سال در میان آنها درنگ کرد.

✔آنچه در این آیه ی شریف آمده است مدت پیامبری آن حضرت است؛ بر اساس برخی روایات، مدت عمر آن بزرگوار 2450 سال بوده است؛ جالب اینکه در روایتی از امام سجاد علیه السلام نقل شده است که فرمود: در امام مهدی عج سنت و شیوه ای از زندگی حضرت نوح می باشد و آن طول عمر است.

3. و نیز درباره ی حضرت عیسی علیه السلام می فرماید: و هرگز آن را نکشتند و به دار نیاویختند، بلکه امر بر آنها مشتبه شد. به یقین او را نکشتند بلکه خداوند او را به سوی بالا برد که خداوند توانا و فرزانه است.

✔همه ی مسلمانان به استناد قرآن و احادیث فراوان معتقدند که عیسی علیه السلام زنده و در آسمان هاست و هنگام ظهور حضرت مهدی عج فرود آمده، او را یاری خواهد کرد.
امام باقر علیه السلام فرمود: در صاحب این امر (مهدی عج) 4 سنت از تن 4 پیامبران است و از عیسی علیه السلام سنتی دارد و آن اینکه (درباره ی مهدی نیز) می گویند: او مرده است در حالی که او زنده می باشد.

علاوه بر قرآن در تورات و انجیل نیز سخن از عمرهای طولانی مطرح شده است؛ در تورات آمده است.

تمام ایام آدم که زیست 933 سال بود که مرد، جمله ایام انوش 905 سال بود که مرد و تمامی ایام قینان 910 سال بود که مرد؛ پس جمله ایام متوشالح 969 سال بود که مرد.

?بنابراین تورات صریحاً به وجود افرادی با داشتن عمرهای طولانی بیش از 900 سال اعتراف می کند.
?در انجیل نیز عباراتی نشانگر آن است که عیسی پس از به دار کشیده شدن، زنده گردید و به آسمان بالا رفت و در روزگاری فرود خواهد آمد. مسلم است که عمر آن بزرگوار از 2000 سال بیشتر است.

?با این بیان روشن می شود که پیروان دو آیین یهود و مسیحیت ، باید به علت اعتقاد به کتاب مقدس به عمرهای طولانی نیز معتقد باشند.

?گذشته از اینکه طول عمر از نظر علمی و عقلی پذیرفتنی است و در گذشته تاریخ موارد بسیار دارد؛ در مقیاس قدرت بی نهایت خداوند نیز قابل اثبات است.

✔به اعتقاد پیروان همه ی ادیان آسمانی تمام ذرات عالم در اختیار خداوند است. و تاثیر همه ی سبب ها و علت ها به اراده ی او بستگی دارد. اگر او نخواهد، سبب ها از تاثیر باز می مانند و نیز او بدون سبب و علت طبیعی، ایجاد می کند و می آفریند. او خدایی است که از دل کوه، شتری بیرون می آورد، آتش سوزانده را بر ابراهیم علیه السلام سرد می کند، دریا را برای موسی و پیراونش خشک می کند و آن را از میان دو دیوار آبی عبور می دهد. آیا چنین خدایی از اینکه به عصاره انبیا و اولیا و آخرین ذخیره الهی و نهایت آمال و ارزوی همه ی نیکان، عمری طولانی بدهد، ناتوان خواهد بود؟

↙امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند:
خداوند عمر او (مهدی عج) را در دوران غیبتش طولانی می کند؛ سپس به قدرت خدایی اش او را در سیمای جوانی زیر چهل سال آشکار می نماید تا مردمان دریابند که خداوند برهر کاری تواناست.

?منبع:

کتاب نگین آفرینش صفحه ۴۷ تا 51