بایگانی دسته بندی ها

مناسبتها

پیام مهدوی فاطمیه

و هنوز هم مادری مظلومانه در کوچه پس کوچه های این شهر به دنبال یارانی برای یاریِ پسرش مهدی می گردد... یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناسِ بِإِمامِهِم ( سوره اسراء آیه ۷۱ ) روز قیامت،…
ادامه مطلب …