بایگانی برچسب ها

آیه درباره صبر

صبر و نماز در قرآن کریم

خلاصه ای از تفسیر المیزان پیرامون آیه 45 سوره ی بقره: واستعینوا بالصبر والصلوه (از صبر و نماز مدد جوئید) استعانت یعنی طلب کمک درامر یا حادثه مهمی که انسان به تنهایی توان انجام…
ادامه مطلب …