بایگانی برچسب ها

تهمت

از بدگمانی تا تهمت

در آیه 12 سوره مبارک حجرات به چندین مورد اخلاقی که رعایت آنها برای همه افراد الزامی است اشاره می شود: غیبت، بدگمانی و سوء ظن، تجسس نکردن.
ادامه مطلب …