درحال بارگذاری...

مطالب اخیر

معرفی کتاب

اعمال ماه ها

ادعیه و زیارت

مهدویت

تفسیر آیه

صبر و نماز در قرآن کریم

خلاصه ای از تفسیر المیزان پیرامون آیه ۴۵ سوره ی بقره: واستعینوا بالصبر والصلوه (از صبر و نماز مدد جوئید) استعانت…

رحمت خداوند پس از ناامیدی

رحمت خداوند در سوره شوری آیه ۲۸ به آن اشاره شده است؛ انسان باید همیشه به خداوند مهربان امیدوار باشد همانطور که خداوند…

انواع مرگ در قرآن

در آیه ۱۱ سوره مبارکه فاطر به این موضوع اشاره شده است که مرگ در هر صورتی در علم و اراده خداوند است.

تفسیر آیه الکرسی (بخش چهارم)

تفسیر آیه الکرسی بخش چهارم و پایانی، کلمه مهم "کرسی" درج شده است که تفسیر بسیار گسترده ای دارد که به اختصار آن را توضیح…

تفسیر آیه الکرسی (بخش سوم)

تفسیر آیه الکرسی بخش سوم به موضوعاتی در خصوص اشراف کامل پروردگار بر کلیه امور دنیا و جهان دارد و این موضوع را توضیح می…

احادیث