ثواب قرائت سوره های قرآن

قرآن کریم سرشار از معنویت است؛ با آشنا شدن با فضیلت قرائت سوره های مبارک قرآن مجید، این ثواب را به دیگران نیز هدیه دهید.

آیات قرآن کریم

بخوانیم و تامل کنیم؛ بزرگترین پیام ما به آنهایی است که در پی کسب تقوای الهی گام برمیدارند. ما در اینجا تفسیری ساده و روان از آیات قرآن را ارائه می دهیم

اذکار و نمازها

ذکرهای متبرک و نمازهای مستحبی سفارش شده؛ بدون شک سبب گشایش مشکلات و آرامش روحی ماست.

جدیدترین مطالب


۱۳۹۷-۰۹-۲۵

ایستادگی و مقاومت در کار

هنگام سختی ها و مشکلات در کار و زندگی توکل کنیم؛ ایستادگی و مقاومت در کار داشته باشیم تا خداوند مهربان همیشه یار و یاورمان باشد.

۱۳۹۷-۰۹-۲۵

رحمت خداوند پس از ناامیدی

رحمت خداوند در سوره شوری آیه ۲۸ به آن اشاره شده است؛ انسان باید همیشه به خداوند مهربان امیدوار باشد همانطور که خداوند رحمت و مهربانی اش را در همه امور دارد.

گالریدرباره ما


تماس با ما

تماس با ما هر زمانآخرین پست ها

۱۳۹۷-۰۹-۲۵احادیث معصومین

هنگام سختی ها و مشکلات در کار و زندگی توکل کنیم؛ ایستادگی و مقاومت در کار داشته باشیم تا خداوند مهربان همیشه یار و یاورمان باشد.

۱۳۹۷-۰۹-۲۵احادیث نبوی

مردم آزاری موجب از بین رفتن حقی از دیگران است.مردم آزار نمیفهمد که حق الناس را به گردن خود می اندازد. بدتر از او کسی است که مردم از انتقاد به او میترسند.