1min495

ثواب قرائت سوره ی قدر در نمازها

ثواب قرائت سوره ی قدر در نمازها

امام جواد علیه السلام می فرمایند :

 

نمازی که در آن سوره قدر خوانده شود، با قبولی چندین برابر به «علّیین» یعنی عالی ترین مقام بهشت می رسد.