حدیث درباره غیبت در روزه داری

0

غیبت کردن در روزه داری یکی از مسایلی است که در چندین حدیث به آن اشاره شده است.

حدیث درباره غیبت در روزه داری

یکی از این احادیث کلام گهربار امام جعفر صادق علیه السلام است. ایشان می فرمایند:

روزه دار در عبادت خدا به سر می برد، حتی اگر در بسترش خوابیده باشد؛ البته تا زمانی که از مسلمانی غیبت نکند.