۱۳۹۷-۰۸-۲۸1min306

انواع مرگ در قرآن

انواع مرگ در قرآن
در آیه 11 سوره مبارکه فاطر به این موضوع اشاره شده است که مرگ در هر صورتی در علم و اراده خداوند است.

درباره مرگ مسایل زیادی وجود دارد که خیلی اوقات برای ما سوال می شود. بیشتر ما در احادیث و روایات خوانده ایم که گناهانی هستند که سبب کاهش عمر و ثواب هایی هستند که سبب افزایش طول عمر می شوند. این آیه بهانه ای شد تا درباره این موضوع مطلبی بنویسیم.

انواع مرگ

مرگ بر دو وجه است: اجل حتمی و اجل معلق

اجل حتمی : زمانی مرگ حتمی رخ می دهد که پایان زندگی انسان و پایان توان جسم انسان رسیده باشد که به اذن الهی مرگ حتمی رخ می دهد.

و اما ..

اجل معلق : این نوع مرگ با دگرگونی شرایط تغییر می کند، انسانی که دست به کاری می زند که شرایط مرگ را فراهم می کند، برای مثال دست به خودکشی می زند یا کارهایی می کند که از عمر او بکاهد. یا برعکس؛ طرف کارهایی می کند که سبب افزایش و طول عمر می شود.

امام باقر علیه السلام می فرمایند:

نیکوکاری و انفاق پنهانی فقر را برطرف ساخته، عمر را افزون می کند و از هفتاد گونه مرگ و میر جلوگیری می کند.

پیامبراکرم صلی الله نیز می فرمایند:

انفاق در راه خدا و صله ی رحم، خانه ها را آباد و عمراها را طولانی می کند.

منابع:

تفسیر نمونه
سفینه البحار
تفسیر نور الثقلین

مروج اسلام محمدی باشیم


درباره ما


تماس با ما

تماس با ما هر زمانآخرین پست ها

۱۳۹۷-۰۸-۲۸احادیث معصومین

هنگام سختی ها و مشکلات در کار و زندگی توکل کنیم؛ ایستادگی و مقاومت در کار داشته باشیم تا خداوند مهربان همیشه یار و یاورمان باشد.

۱۳۹۷-۰۸-۲۸احادیث نبوی

مردم آزاری موجب از بین رفتن حقی از دیگران است.مردم آزار نمیفهمد که حق الناس را به گردن خود می اندازد. بدتر از او کسی است که مردم از انتقاد به او میترسند.