تقلید کورکورانه از منظر قرآن کریم

0

بخوانیم و تامل کنیم

نگاهی امروزی به این موضوع می اندازیم؛ دیده ایم افرادی را که با بازی واژه ها شروع به تبلیغات ادیان یا برخی از مکتب ها می کنند؛ اگر علم کافی نداریم و اگر پژوهش نکرده ایم بلافاصله حرف های‌شان را نپذیریم..نه مخالفت کنیم و نه قبول!

همت کنیم و تلاش کنیم و به دنبال تحقیق باشیم. خدا رو شکر که امروزه کتاب‌های زیادی در همه زمینه‌ها منتشر شده و کتابخانه‌های زیادی هم هستند که کتاب امانت بدهند.

برویم و بگردیم…برای هر موضوعی که چالشی برای ماست تحقیق کنیم و حرف‌های روی هوای این و آن را قبول نکنیم.

طرف می‌آید و آنچنان درباره فمینیست صحبت می‌کند که اطرافیان سریع به به گویان ..مرید او و مکتبش می‌شوند.. بدانیم و هوشیار باشیم پای چه بحثی نشسته ایم..هوشیار باشیم با چه کسانی داریم مراوده می‌کنیم..مراقب افکار و ایمان‌مان باشیم..حتی اگر در همین عقاید فعلی‌مان دچار شک و شبهه هستیم سریع به دنبال پاسخ باشیم و اجازه ندهیم ندانستن یک سوال ریشه خیلی از عقاید صحیح دیگرمان را سست کند. هر موضوعی را که می‌شنویم یا می‌خوانیم با عقل بسنجیم.. پیرو گذشتگان تان نباشیم.. خودمان بخوانیم بگردیم و تحقیق کنیم.

در ادامه این آیه خداوند به گوش و چشم و دل اشاره می کند که اینها همه اندام‌هایی هستند که برای به دست آوردن حقیقت و پژوهش باید از آنها استفاده کنیم؛ (گوش و چشم که اعضای ظاهری هستند و محسوسات را درک می کنند و دل همان قلب است که ندای درونی انسان برای مسایل فطری است) اگر به راهی اشتباه و بدون علم و یقین وارد شویم در قیامت همین اندام‌های ما مورد بازخواست قرار می گیرند و اگر ما خدایی ناکرده بدون یقین وارد راهی شده باشیم همین اندام‌ها از ما شکایت می کنند و می دانید که در درگاه الهی هیچ عذری پذیرفته نیست.

دقت داشته باشیم منظور این آیه و این موضوع فقط مسایل عقیدتی و فکری نیست؛ گاه دیگری برای درمان بیماری، برای حل مشکلی به شما راهکاری می دهد؛ برای همان پزشک معرفی شده..برای همان راه حل داده شده اول تحقیق و مشورت و پژوهش کنید.

به یاد داشته باشید خداوندمان می گوید:

“علم” و “اطمینان”

  • علم داشتن= پژوهش و تحقیق و بررسی برای کسب علم درباره موضوع خاصی که داریم
  • اطمینان= اطمینان به آن منبعی که در حال کسب اطلاعات از آن هستیم