نجوای شیطان

نجوای شیطان همان وسوسه هایی است که شیطان آنقدر در گوش انسان می خواند تا او را پریشان خاطر کند، خداوند در آیه ۱۰ سوره مجادله به این موضوع مهم اشاره می کند.

گاه نجوا فقط از سوی شیطان است، آن زمان که ما را وسوسه به انجام کاری می کند که حرام است، آن زمان که در گوش ما زمزمه می کند تا گناهی را برای ما زیبا جلوه سازد تا دست به انجام آن بزنیم.

شیطان قسم خورده است برای اینکه ما را به راه انحراف و به سمت خود بکشاند، از بزرگی پرسیدند چگونه می توان با او مبارزه کرد، ایشان گفت: هر زمان که در گوش تو زمزمه می کند تا کار حرامی انجام دهی، هر وقت که تو را نهی می کند از اینکه خیری را انجام دهی…بلند به او بگو؛ ساکت شو…

باید تمام قوای خود را برای دور کردن او از خودمان به کار گیریم، دست کم نگیرمش که به راحتی وارد زندگی مان می شود.

برخی از وسوسه ها و نجوای شیطانی

?می خواهی حجاب داشته باشی زیرگوشت زمزمه می کند راحت باش آزاد باش چرا باید این همه لذت را از خودت بگیری
?می خواهی با نامحرم بگو بخند نکنی سرت را پایین بیندازی..می گوید این امل بازیا چیه..این همه آدم دارن راحت جوونی می کنن فقط واسه تو گناه میشه..
?می خواهی حق و ناحق در مال نکنی..در گوشت می گوید..این همه اختلاس و دزدی می کنن هیچی نیست حالا تو یه نفر میخوای مو رو از ماست بکشی بیرون..
?می خواهی در فضای مجازی کار فرهنگی و مذهبی کنی..در گوشت می گوید ..حالا با هزارنفر خواننده کی مطلب تو رو می خونه…این همه دارن مطالب جذاب میذارن..کسی به حرف تو گوش نمیکنه وقتت رو هدر نده..

الیعاذ بالله از این دشمن قسم خورده که باید به خداوند پناه برد و باید یاد بگیریم که چطور بر دهان نجسش بکوبیم و بگوییم نه..من پیرو قرآنم؛ من بنده ی خداوندم نه مطیع تو

شیطان نجوا می کند و بعد ما را به حزن و اندوه می کشاند و حسرت لذت های حرام دنیا را در گوشمان می خواند، خداوند در قرآن کریم می فرماید؛ بر خدا توکل کنید و از نجواهای شیطان نگران نشوید که او هیچ ضرری نمی تواند به شما برساند مگر به اذن خداوند مشکلی در زندگی تان رخ دهد که آن نیز جنبه آزمایش یا بلا دارد.

همچنین از این نجواها، خواب های پریشان و نگران کننده است، امام صادق علیه السلام فرمودند: هرگاه کسی خوابی پریشان و ناخوشایند دید و از خواب بیدار شد پهلو به پهلو شود و آیه ۱۰ سوره مجادله را بخواند.

و من الله التوفیق