آیه قرآن درمورد ربا

0
بخوانیم و تامل کنیم

ربا چیست؟

ربا دو گونه است
ربای در قرض: اگر شخصی “آ” به شخص “ب” پولی قرض دهد به شرطی که به نفع قرض دهنده باشد، ربا محسوب می شود. مثلا شخص “آ” شرط کند که زمانی بازپرداخت؛ شخص “ب” باید پول اضافه ای را نیز به او بپردازد یا کاری برای او کند.
ربای در معامله: اگر یکی از دو چیزی که مثل همدیگر هستند با همدیگر معاوضه و معامله شوند ولی یکی از فروشنده یا خریدار مقدار بیشتری دریافت کند. مثلا ۳کیلو برنج خوب را با ۴کیلو برنج متوسط معامله کنند.
نزول همان رباست و تفاوت بارزی بین این دو مفهوم نیست

حدیث امام علی علیه السلام درباره ربا

حضرت علی علیه السلام فرمودند:
اى گروه تاجران! ابتدا احکام را یاد بگیرید، سپس تجارت کنید!ابتدا احکام را یاد بگیرید، سپس تجارت کنید!ابتدا احکام را یاد بگیرید، سپس تجارت کنید! به خدا قسم که ربا در میان این امت ناپیداتر از حرکت مورچه بر روى تخته سنگ است
منبع: کافی (ط-الاسلامیه) ج ۵ ، ص ۱۵۰ ، ح ۱

حدیث حضرت محمد صلی الله درباره رفاقت با رباخوار

رسول اکرم صلى الله علیه و آله به مولا علی علیه السلام فرمودند:
اى على: با رباخوار رفاقت نکن، زیرا او با خداوند به مبارزه برخواسته، چون خداوند متعال مى فرماید: «اگر دست از رباخوارى برنداشتید پس به خدا و رسولش اعلان جنگ دهید».
منبع: میراث حدیث شیعه، ج ۲، ص ۴۶، ح ۱۸۹