بایگانی دسته بندی ها

تفسیر آیه

حق و باطل مال نزد قاضی

حق و باطل مال نزد قاضی از مواردی است که کسانی که برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه می کنند با آن روبرو می شوند. آیه 188 سوره بقره اشاره به این موضوع دارد.
ادامه مطلب …

نجوای شیطان

نجوای شیطان همان وسوسه هایی است که شیطان آنقدر در گوش انسان می خواند تا او را پریشان خاطر کند، خداوند در آیه 10 سوره مجادله به این موضوع مهم اشاره می کند.
ادامه مطلب …

از بدگمانی تا تهمت

در آیه 12 سوره مبارک حجرات به چندین مورد اخلاقی که رعایت آنها برای همه افراد الزامی است اشاره می شود: غیبت، بدگمانی و سوء ظن، تجسس نکردن.
ادامه مطلب …

تدبر در قرآن وظیفه مسلمان

در آیه 29 سوره مبارک "ص" اشاره می شود که قرآن برای تدبر نازل شده است؛ اصلا دلیل نزول آن تدبر و تامل بوده است نه اینکه ما قرآن دست بگیریم و روخوانی کنیم. بدون توجه به معانی غنی آن
ادامه مطلب …