بایگانی دسته بندی ها

تفسیر آیه

حق و باطل مال نزد قاضی

حق و باطل مال نزد قاضی از مواردی است که کسانی که برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه می کنند با آن روبرو می شوند. آیه 188 سوره بقره اشاره به این موضوع دارد.
ادامه مطلب …