۱۳۹۷-۱۰-۲۸
56.jpg

1min10540

در آیه 12 سوره مبارک حجرات به چندین مورد اخلاقی که رعایت آنها برای همه افراد الزامی است اشاره می شود: غیبت، بدگمانی و سوء ظن، تجسس نکردن.


۱۳۹۷-۱۰-۲۸
32.jpg

1min3330

در آیه 6 سوره مبارک حجرات؛ به ما هشدار داده شده که خبر فاسق را بدون تحقیق باور و منتشر نکنید که ممکن است اشتباه ما موجب رنج و مشقت دیگران شود.درباره ما


تماس با ما

تماس با ما هر زمانآخرین پست ها

۱۳۹۷-۱۰-۲۸احادیث معصومین

هنگام سختی ها و مشکلات در کار و زندگی توکل کنیم؛ ایستادگی و مقاومت در کار داشته باشیم تا خداوند مهربان همیشه یار و یاورمان باشد.

۱۳۹۷-۱۰-۲۸احادیث نبوی

مردم آزاری موجب از بین رفتن حقی از دیگران است.مردم آزار نمیفهمد که حق الناس را به گردن خود می اندازد. بدتر از او کسی است که مردم از انتقاد به او میترسند.