حدیث امام صادق (ع) درباره نفرین کردن

0 966

اون وقتایی که عصبانی هستیم و
خدایی نکرده
کسی رو نفرین می کنیم
کسی رو که اگه توی شرایط و حال منطقی بهش فکر کنیم می بینیم که فقط اون مقصر نبوده و خودمون هم تقصیر کاریم
یا اصلا اون مقصر نیست و همه اش تقصیر خودمونه
..
یا اون وقتایی که از یه چیز دیگه حرصی هستیم و حرفمون رو به کس دیگه می زنیم..
آشنا یا غریبه
نزدیک یا دور..
همه ی این وقتا مراقب حرف مون
کلمه مون
زبون مون باشیم
که مبادا خدایی نکرده.. لعنی به ناحق کرده باشیم و دودش توی چشم خودمون بره