حدیث درباره ی خواستگاری

0 3,590

همانطور که مشاهده می فرمایید؛ در این حدیث آمده است که وقتی برای خانمی خواستگار می آید؛ نباید بر مال او تمرکز کرد و باید به دین و ایمان او نگاه کرد.

توجه داشتن به مالی که به شبی بند است، اشتباه محض است.

باید ایمان را سنجید و اخلاق را که اگر کسی این دو وجود داشته باشد؛ شخص با همت و لطف الهی می تواند از پس زندگی مشترک خود بر بیاید.

نباید به خاطر ترس از نداری و وضع مالی نامناسب از ازدواج منصرف شد.

باید با همت و تلاش به دنبال روزی حلال بود و فراموش نکرد که خداوند رزاق است و او مهربان ترین است.

پس با توکل به لطف بی نهایت او وارد این راه شوید تا سعادتمند شوید.