7 گروهی که خود را مسخره کرده اند

0 3,292
حضرت رضا علیه السلام فرمود هفت چيز بدون هفت چيز ديگر مسخره است:
1- هر كه با زبان استغفار كند ولى با قلبش از گناهی که کرده پشيمان نباشد خود را مسخره كرده
2- شخصی از خدا توفيق در کار خیر بخواهد اما كوشش نکند خود را مسخره كرده .
3- هر کس در طلب دوراندیشی باشد ولى احتیاط نداشته باشد، خود را مسخره نموده.
4 -هر كه از خدا بهشت بخواهد اما بر گرفتاری ها صبر نكند خود را مسخره كرده.
5- کسی که از آتش جهنم به خدا پناه برد ولى ترك شهوات دنيا را ننمايد خود را مسخره كرده.
6 – هر كه به ياد خدا باشد ولى براى ديدار خدا نشتابد خود را مسخره كرده .
7- کسی که مرگ را یاد کند و خود را برای آن آماده نکند خود را مسخره كرده است
مثالهای موردی
1=> شبیه کاسبی که دروغگوست..از دورغی که به مشتری اش گفته استغفار می کند اما در دل پشیمان نیست
2=> طرف می گوید خدایا مرا از یاران حضرت مهدی عجل الله کن، بعد دست از گناهان خود برنمیدارد
3=> فرد آرزوی خانه دار شدن می کند اما برای این کار بی فکر پول قرض و نزول می گیرد و خودش را گرفتار بدتر می کند
4=> کسی بهشت می خواهد اما بر امتحان های دنیا صبور نیست و مدام غر میزند
5=> طرف در قنوت نماز می گوید ” و قنا عذاب النار” اما دست از چشم چرانی برنمیدارد
6=> دیگری می گوید دلم پاک است بقیه اش مهم نیست! اما عبادت و واجبات را انجام نمیدهد. عکس بی حجاب مدل به مدل در پیجی که پر از مردان نامحرم است می گذارد بعد اول پیج می نویسد …خدا با من است…وسط بیست عکس بی حجاب..عکس حرم امام رضا علیه السلام می گذارد!..اینها هم خودشان را خوب مسخره کرده اند
7=> با دیدن مرگ همسایه و فامیل یاد آخرت می افتیم اما فردایش یادمان می رود و به دنیای گناه برمی گردیم
خدایا…ما را از برزخ گناه به بهشت عشق خودت برسان