ثواب ذکر لا اله الی الله

0 5,494

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از اذکاری که ثواب بسیاری در آن نهفته است، ذکر شریف “لا إله إلّا اللّه” است. این ذکر به معنای ساده یعنی: هیچ معبود به حقی جز خدای یکتا نیست.

ثواب ذکر لا إله إلّا اللّه در برخی از احادیث:

1. پیامبر اکرم صلی الله فرمودند:

خداوند عزوجل به حضرت موسی بن عمران فرمود: ای موسی! به راستی اگر آسمان ها و ساکنان آن و زمین های هفت گانه را نزد من در یک کفه ترازو و ذکر لا إله إلّا اللّه را در کفه دیگری بگذارند، ثواب ذکر لا إله إلّا اللّه سنگین تر از همه آنها خواهد بود.

2.امام باقر علیه السلام فرمودند:

هر چیزی برای خودش همتایی دارد، به جز خداوند. ذکر لا إله إلّا اللّه همتایی ندارد و قطره اشکی از ترس خدا ریخته شود با هیچ وزنی قابل اندازه گیری نیست و اگر این اشک بر صورتش جاری شود، هیچ گاه نداری و خواری به طرف او نخواهد آمد.

3. امام جعفرصادق علیه السلام فرمودند:

ذکر “لا إله إلّا اللّه” و “الله الاکبر” را زیاد بگویید؛ زیرا هیچ چیزی از این دو ذکر با ارزش تر نیست.

منبع:
کتاب ثواب الاعمال