گزیده ای از اعمال ماه رجب در روایات

0 3,174

اعمال ماه رجب از قبیل روزه، ذکر، نماز و صدقه دادن در عکس های زیر درج شده است.

این عکس ها مناسب برای استوری اینستاگرام طراحی شده است و شما می توانید با دانلود و انتشار آن در ثواب نشر، شریک باشید.

اعمال ماه رجب