آیه قرآن در مورد مسخره کردن

4,614

آیه 68 سوره انعام اشاره به نکته ی مهمی درباره مسخره کردن آیات قرآن دارد.

این آیه نکات مهمی را به خصوص برای مومنان و اهل دین دارد؛ مراقب باشیم تا زمانی که بین افرادی هستیم که به مقدسات مان توهین می کنند؛ عادی نشنیم و نگاه کنیم!

نسبت به قرآن کریم، نسبت به کلام خداوند تعصب داشته باشیم و این تعصبات را به دشمنان و معارضان نشان دهیم. نباید سکوت کنیم و بی تفاوت رد شویم…که این بی تفاوتی ها سبب می شود تا آنها جسورتر از پیش شوند

نه اینکه خدایی نکرده بد دهنی و دشنام دهیم! خیر در شأن یک مسلمان نیست که بی ادب صحبت کند اما بهترین کار ترک محل و ترک آن افراد هستند تا اینکه شاید به خودشان بیایند … شاید به دلیل طرد شدنشان از طرف شما، به فکر اصلاح رفتارشان باشند.

حالا اگر سکوت کردیم، باز هم خداوند ما را می بخشد اما دفعات بعد از مجالس این افراد بلند شویم.

اگر قدرت بحث با علم به آیات داشتیم که خوب است تلاش کنیم تا راهی برای هدایت دیگران هم باز کنیم اما اگر اطلاعات کافی نداریم بحث نکنیم که خدایی نکرده در دام سفسطه و جدل آنها، کم نیاوریم و تسلیم نشویم.

و من الله التوفیق