تفسیر آیه الکرسی (بخش سوم)

2,027

در ادامه بخش اول تفسیر آیه الکرسی و بخش دوم تفسیر ؛ بخش سوم را مطالعه فرمایید.

یعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ لاَ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء …

 

ترجمه بخش سوم آیه الکرسی

(آیه 255 سوره بقره): علم او محیط است به آنچه پیش نظر خلق آمده و آنچه سپس خواهد آمد و خلق به هیچ مرتبه از علم او احاطه نتواند کرد مگر به آنچه او خواهد…

 

یعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

خداوند به همه ی امور جهان، عالم است. این عبارت اشاره به این موضوع دارد که خداوند از هر چه پیش رو و پشت سر بندگان است، آگاه است. این نشانی از قدرت بی پایان اوست که همه ی مسایل این دنیا را از گذشته تا آینده می داند. به این ترتیب هرچه در عالم است باید به اذن او باشد که عالم مطلق است.

تعبیر دیگری از این بخش، اشاره به موضوع شفاعت دارد که در #بخش_دوم_تفسیر_آیه_الکرسی درباره آن صحبت کردیم. منظور این است که هیچ گاه شفیع نمی تواند نزد خداوند، موضوعی را درباره ی گذشته شخصی مطرح کند که خداوند نعوذ بالله از آن بی اطلاع باشد. یا شفیع به خاطر علاقه اش با شفاعت کننده، بتواند نظر خداوند را عوض کند. شفاعت نیز به اذن خداوند است که به همه ی امور بندگان و احوال آنها آگاه است.

 

و لاَ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء

خداوند به همه ی علوم دنیا آگاه است و علم و دانش آدمیان در مقابل علم او بسیار بسیار اندک است. اینجا نیز تاکیدی به علم شفیعان شده است و در واقع علم آنها نسبت به پروردگار محدود دانسته شده. و تنها از اموری که خداوند اراده کند، خبردار می شوند.

دو نکته ی مهم این بخش:

1- هیچ کس از خود علمی ندارد و تمام علوم و دانش های بشر از ناحیه ی خداوند است.

2- خداوند ممکن است برخی از علوم پنهان و اسرار غیب را به اندازه ای که می خواهد، در اختیار کسانی که میخواهد بگذارد.

تفسیر آیه الکرسی (بخش چهارم)