تفسیر آیه الکرسی (بخش اول)

3,699

هوالحق

? بسیاری از ما روزانه یا هر از گاهی، آیه الکرسی را می خوانیم؛ سعی می کنیم در چندین مطلب به توضیح این دعای شریف بپردازیم.

? رسول اکرم صلی الله می فرمایند: آیه الکرسی از گنجی زیر عرش الهی به من داده شده و به هیچ پیامبری قبل از من داده نشده است.

هرچه بیشتر با مفهوم عمیق این آیات آشنا شویم، قطعا با درک معنی می توانیم با حضور قلب و احساس بهتری این آیات را بخوانیم. امیدواریم در نشر ما را یاری کنید. اجرکم عندالله

 

اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاَ نَوْمٌ…

 

ترجمه بخش اول آیه الکرسی

(آیه 255 سوره بقره): هیچ معبودی جز خداوند یگانه ی نیست، زنده و پاینده است. هرگز او را کسالت خواب فرا نگیرد تا چه رسد که به خواب رود؛…

 

اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ

این آیه ابتدا از ذات اقدس الهی و صفات و اسماء خداوند شروع می کند، الله نام مخصوص خداوند و به معنی ذاتی است که دارای همه صفات کمال، جمال و جلال است. به همین دلیل هیچ معبودی شایستگی پرستش جز او را ندارد.

 

الْحَیُّ الْقَیُّومُ

حی از ماده حیات به معنی زندگی است و قیوم به معنای پاینده و پایدار، مفهوم این است که حیات خداوند مانند حیات موجودات دیگر نیست که گاه باشند و بعد بمیرند. حیات کامل، حیاتی است که آمیخته به مرگ نباشد؛ حیات خداوند حقیقی است که از ازل تا ابد ادامه دارد.

 

لاَ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاَ نَوْمٌ

سِنَهٌ به معنای سستی مخصوصی است که در آغاز خواب اتفاق می افتد و نَوْمٌ به معنی خواب، یعنی حالتی است که قسمت عمده ی حواس انسان از کار می افتد. این جمله اشاره می کند که خداوند فیض و لطفی دائمی دارد و لحظه ای قطع نمی شود.

 

شما می تواند با کلیک بر روی لینک های زیر بخش های بعدی این تفسیر را بخوانید

 

تفسیر آیه الکرسی (بخش دوم)

تفسیر آیه الکرسی (بخش سوم)

تفسیر آیه الکرسی (بخش چهارم)