تدبر در قرآن وظیفه مسلمان

0 1,606

بخوانیم و تامل کنیم

شهید مطهری می گوید: گروهی فکر می کنند منظور از تلاوت قرآن، تنها خواندن قرآن به قصد ثواب بردن است بدون آنکه چیزی از معانی آن درک گردد. اینها دائما قرآن را دوره می کنند اما اگر یک بار از ایشان سوال شود که آیا معنی آنچه را می خوانید، می دانید، جوابی ندارند. خواندن قرآن باید مقدمه ای برای درک معانی قرآن باشد و نه صرفا به قصد کسب ثواب. قرآن را باید به قصد آموختن و تعلیم یافتن مورد مطالعه قرار داد.

می پرسند چطور شروع کنیم به تفکر در قرآن؛ یک راه بسیار ساده به شما می گوییم؛ دفتری را بردارید و رویش بنویسید خودسازی با قرآن.

روزی 5 آیه بخوانید

ترجمه اش را بخوانید اگر بخشی را متوجه نمی شوید از آن گذر نکنید؛ سوال کنید یا خودتان جستجو کنید. اگر در آن لحظه وقت ندارید یک جایی یادداشت کنید تا در زمانی که وقت کردید حتما به جستجوی مفهوم آیه بپردازید. ️نکات اخلاقی و همه نکات آیه را به زبان خودتان برای خودتان بنویسید. بعد قرآن را ببندید و بنشینید و فکر کنید که تا حد کمال آن ویژگی نوشته شده چقدر فاصله دارید…از همین جا خودسازی را شروع کنید.

اگر به گناهان تان پی بردید در همان حال استغفار کنید.. اجازه دهید لطف و محبت خداوند وارد زندگی شما شود.

از همین جا تدبر در قرآن را شروع کنید.. یادتان باشد شما یک قدم به سمت خدا حرکت کنید خداوند صدها قدم به سمت شما می آید.