تناقض در کلام و عمل

0 999

بخوانیم و تامل کنیم

قرآن کریم در آیات 2 و 3 سوره مبارکه صف به این مساله اشاره کرده است که مراقب باشیم آنچه که می گوییم و به دیگران هم امر می کنیم قبل از هر کس خودمان رعایت کنیم.

شاید یاد داستان “رطب خورده منع رطب نمی کند” بیفتید. به یاد داشته باشید زمانی که مشغول نصیحت کسی به خصوص در مسایل دینی و مذهبی هستید مراقب باشید که آیا خودتان نیز در خلوت و در نهان عمل کننده هستید یا خیر؟

آیا زمانی که کسی را برای دروغی مواخذه می کنیم؛ خودمان دروغ را ترک کرده ایم؟ آیا زمانی که دیگران را به تمرکز در نماز ترغیب می کنیم خودمان با جان و دل نماز می خوانیم؟

دین خدا را چون خود خداوند دوست بداریم.

یادمان باشد هر مسلمان و هر شیعه یک مبلغ است. پس باری بسیار مهم بر دوش دارد و رفتار اسلامی؛ باید ابتدا از خودشناسی آغاز شود؛ خودمان را بشناسیم و مشکلات اخلاقی و عملی خود را حل کنیم. سپس آن منکر را به دیگر گوشزد کنیم.

خدای مان یاری مان کند