جن مسلمان و کافر در قرآن

6,698

جن مسلمان و کافر مانند هم نیستند و در قرآن کریم در سوره جن آیات 14 و 15 به این موضوع اشاره شده است. در این مطلب به نکاتی و مباحثی درباره اجنه اشاره می کنیم.

جن چیست؟

  • اجنه نوعی از مخلوقات خداوند هستند که در قرآن کریم نیز وجود آنها تصدیق شده است.
  • از جنس آتش خلق شده اند (آیه 27 سوره حجر)
  • مانند انسان زندگی، مرگ و قیامت دارند (آیه 18 سوره احقاف)
  • مانند سایر جانداران؛ نر و ماده و ازدواج و تولید مثل دارند. (آیه 6 سوره جن)
  • مانند بشر، دارای شعور و اراده هستند اما کارهایی سخت را می توانند انجام دهند که از نوع بشر ساخته نیست؛ اما با این همه درجه اش از انسان پایین تر است. (مانند مسخر بودن آنها برای حضرت سلیمان علیه السلام)
  • مانند انسان، مومن و کافر دارند. بعضی از آنها فاسد و بعضی صالح هستند. (آیه 14 و 15 سوره جن- آیه 179 سوره اعراف)
  • شیطان از طایفه جن است و دارای فرزندان و قبیله های مختلف است و پیش از انسان آفریده شده است. (آیه 27 سوره حجر)
  • جن در ردیف ملائکه نیست و در ردیف انسان است یعنی مانند انسان مکلف و موظف است. (آیه 56 سوره ذاریات)

نکاتی مهم درباره جن:

جن مسخر انسان می شود و این موضوع درست است؛ اما این کار از پایه اشتباه است و نظام زندگی انسان را بر هم می ریزد. مسخر بودن اجنه تنها در حیطه ی پیامبران و امامان بوده است و این به خاطر ظرفیت بالای ایشان در علوم غیب بوده است؛ پس انسانهای دیگر نباید وارد این ماجرا شوند.

جن چه مومن باشد و چه کافر می تواند با انسان ارتباط برقرار کند، اگر انسان در پی این موضوعات نرود بهتر است زیرا ممکن است اجنه کافر به او نزدیک شده و سبب گمراهی و طغیان او شوند. اگر انسانی با جن ارتباط برقرار کرد، دیگر نمی تواند آن را قطع کند و اگر بخواهد این کار را کند، طایفه اجنه او را اذیت می کنند.
احضار جن و تسخیر آن در اسلام حرام است. سحر و جادو در اسلام حرام شمرده شده است مگر برای زمانی که کسی آن را به قصد باطل کردن بیاموزد.

منابع:
قران کریم
تفسیر المیزان

نظر استاد علامه طباطبایی صاحب تفسیر کبیر المیزان

نظرمتفکر شهید استاد مطهری درباره جن