بایگانی دسته بندی ها

اخلاق

خبر آوردن فاسق

در آیه 6 سوره مبارک حجرات؛ به ما هشدار داده شده که خبر فاسق را بدون تحقیق باور و منتشر نکنید که ممکن است اشتباه ما موجب رنج و مشقت دیگران شود.
ادامه مطلب …