۱۳۹۷-۱۰-۲۸
55.jpg

1min4100

در آیه 29 سوره مبارک "ص" اشاره می شود که قرآن برای تدبر نازل شده است؛ اصلا دلیل نزول آن تدبر و تامل بوده است نه اینکه ما قرآن دست بگیریم و روخوانی کنیم. بدون توجه به معانی غنی آن


۱۳۹۷-۱۰-۲۸
54.jpg

1min8120

قرآن کریم در  آیه 36 سوره اسراء؛ اشاره به موضوع تقلید کورکورانه دارد؛ هنوز هم مثل گذشته افراد بسیاری هستند که بدون تحقیق و پژوهش مساله ای را قبول می کنند و مسیر زندگی شان یا شیوه عملکردشان را تغییر می دهند.درباره ما


تماس با ما

تماس با ما هر زمانآخرین پست ها

۱۳۹۷-۱۰-۲۸احادیث معصومین

هنگام سختی ها و مشکلات در کار و زندگی توکل کنیم؛ ایستادگی و مقاومت در کار داشته باشیم تا خداوند مهربان همیشه یار و یاورمان باشد.

۱۳۹۷-۱۰-۲۸احادیث نبوی

مردم آزاری موجب از بین رفتن حقی از دیگران است.مردم آزار نمیفهمد که حق الناس را به گردن خود می اندازد. بدتر از او کسی است که مردم از انتقاد به او میترسند.