بایگانی دسته بندی ها

احادیث نبوی

فرشتگان روی زمین

فرشتگان روی زمین وجود دارند همان کسانی که با زبان و اخلاق خوش، مباحث دینی و اخلاقی را به دیگران می گویند و سعی می کنند تا مردم را به سمت خداوند سوق دهند.
ادامه مطلب …